Hållfasthetsklass C24 - Fingerskarvad Holmen Wood Products

Hållfasthetsklass C24 - Fingerskarvad Holmen Wood Products


Svenskt Träs Produktkatalog är svensk sågverksnärings digitala produktkatalog för att beskriva träprodukter och deras unika egenskaper.

version 1.12.45