Impregnerat träskyddsklass NTR AB Sandåsa Timber AB


Svenskt Träs Produktkatalog är svensk sågverksnärings digitala produktkatalog för att beskriva träprodukter och deras unika egenskaper. Egenskaper finns för Vilma och VilmaBas, samt miljö- och andra egenskaper arbetas fram enligt gängse europeiska och nationella standarder.

version 1.11.06