Generisk produkttyp

Bild saknas för Limträpelare GL30h gran 165x165 (VB3130)
Bild saknas för Limträpelare GL30h gran 165x165 (VB3130)

Limträpelare GL30h gran 165x165 (VB3130)


Egenskaper

VilmaBas-id VB3130
Varugrupp BK04 02502 - Limträpelare
Namn enligt Trägruppen Limträpelare
Tjocklek 165 mm
Total bredd 165 mm
Täckande bredd 165 mm
Träslag Gran
Hållfasthetsklass GL30h
Hyvelprofil Hyvlat limträ
Ytskikt Renhyvlade ytor med fyra fasade hörn
Efterbehandling Obehandlad
Målfuktkvot 16 %
Prestandadeklaration Ja
CE märkning på förpackning Ja
CE-märkning på produkten Ja
Area på profil 0.027225 m²
Vikt per meter 13.613 kg
Vikt per m³ 500 kg


Giltighet

  • VB-nummer: VB3130
  • Gäller från och med: 3/11/2011

Kompletterande information

Efter införandet av den harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013 för limträ, skedde en omcertifiering av limträ producerat av svenska limträtillverkare. Tillverkningen hos de svenska limträtillverkarna sker fortsatt på samma sätt och med samma utrustning som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både processen och de ingående materialen. Övergången innebar även att den äldre hållfasthetsklassen CE L40 ersätts av de nya GL-klasserna: GL28cs, GL28hs, GL30c och GL30h. Limträ som tidigare producerades i hållfasthetsklass CE L40c motsvaras nu närmast av den nya hållfasthetsklassen GL30c. De nya reglerna gäller från 8 augusti 2015. Limträ som är tillverkat av svenska limträtillverkare kommer att vara stämplat med de nya GL-klasserna enligt den harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013