Generisk produkttyp

Bild saknas för Dubbelfasspont g-mål 60 µm gran G4-2 22x145 (VB2361)
Bild saknas för Dubbelfasspont g-mål 60 µm gran G4-2 22x145 (VB2361)

Dubbelfasspont g-mål 60 µm gran G4-2 22x145 (VB2361)


Egenskaper

VilmaBas-id VB2361
Varugrupp BK04 02202 - Ytterpanelbräder - Behandlad
Namn enligt Trägruppen Dubbelfasspont - Grundmålad 60 µm
Tjocklek 22 mm
Total bredd 145 mm
Täckande bredd 130 mm
Träslag Gran
Handelssortering G4-2
Hyvelprofil Dubbelfasspont
Ytskikt En finsågad framsida. Tre hyvlade sidor. Faserna är rillade.
Efterbehandling Grundmålad 60 µm 3 sidor
Målfuktkvot 16 %
Prestandadeklaration Ja
CE märkning på förpackning Ja
CE-märkning på produkten Nej
Area på profil 0.00283 m²
Vikt per meter 1.302 kg
Vikt per m³ 460 kg


Välj tillverkare av träprodukter

Holmen Wood Products
Valbo Trä

Giltighet

  • VB-nummer: VB2361
  • Gäller från och med: 11/1/2013

Produktförbättringar

Gäller from 2015-11-01: Kompletterade krav på G4-2 och G4-3 produkter. Blånad/Fast röta får förekomma enligt följande: Djupgående, % av sidans yta, 5 % samt ytlig, % av sidans yta, 10 %

Kompletterande information

Stående montering rekommenderas.