Generisk produkttyp

Bild saknas för Falsad enkelfas g-mål 60 µm ändspont gran G4-2 22x145 (VB1045)
Bild saknas för Falsad enkelfas g-mål 60 µm ändspont gran G4-2 22x145 (VB1045)

Falsad enkelfas g-mål 60 µm ändspont gran G4-2 22x145 (VB1045)


Egenskaper

VilmaBas-id VB1045
Varugrupp BK04 02202 - Ytterpanelbräder - Behandlad
Namn enligt Trägruppen Falsad enkelfas - Grundmålad 60 µm
Tjocklek 22 mm
Total bredd 145 mm
Täckande bredd 130 mm
Träslag Gran
Handelssortering G4-2
Hyvelprofil Falsad enkelfas
Ytskikt En finsågad framsida. En hyvlad baksida. Kanterna och faserna är rillade.
Målfuktkvot 16 %
Prestandadeklaration Ja
CE märkning på förpackning Ja
CE-märkning på produkten Nej
Area på profil 0.0028 m²
Vikt per meter 1.28 kg
Vikt per m³ 460 kg


Profilritning

Giltighet

  • VB-nummer: VB1045
  • Gäller från och med: 11/1/2016

Produktförbättringar

Gäller from 2015-11-01: Kompletterade krav på G4-2 och G4-3 produkter. Blånad/Fast röta får förekomma enligt följande: Djupgående, % av sidans yta, 5 % samt ytlig, % av sidans yta, 10 %

Kompletterande information

Liggande montering rekommenderas