Generisk produkttyp

Bild saknas för Ytterpanelbräda g-mål 60 µm gran G4-2 22x195 (VB2238)
Bild saknas för Ytterpanelbräda g-mål 60 µm gran G4-2 22x195 (VB2238)

Ytterpanelbräda g-mål 60 µm gran G4-2 22x195 (VB2238)


Egenskaper

VilmaBas-id VB2238
Varugrupp BK04 02202 - Ytterpanelbräder - Behandlad
Namn enligt Trägruppen Ytterpanelbräda - Grundmålad 60 µm
Tjocklek 22 mm
Total bredd 195 mm
Täckande bredd 195 mm
Träslag Gran
Handelssortering G4-2
Hyvelprofil Ytterpanelbräda
Ytskikt En finsågad framsida. En hyvlad baksida. Kanterna är rillade. Två rundade eller fasade hörn, radie 2 mm.
Efterbehandling Grundmålad 60 µm 3 sidor
Målfuktkvot 16 %
Prestandadeklaration Ja
CE märkning på förpackning Ja
CE-märkning på produkten Nej
Area på profil 0.00429 m²
Vikt per meter 1.973 kg
Vikt per m³ 460 kg


Välj tillverkare av träprodukter

Derome Timber AB
Holmen Wood Products
Norra Timber
SCA Timber AB
Valbo Trä
Varberg Timber AB

Giltighet

  • VB-nummer: VB2238
  • Gäller från och med: 3/11/2011

Produktförbättringar

Gäller from 2015-11-01: Kompletterade krav på G4-2 och G4-3 produkter. Blånad/Fast röta får förekomma enligt följande: Djupgående, % av sidans yta, 5 % samt ytlig, % av sidans yta, 10 %

Kompletterande information

Stående montering rekommenderas.