Vida Wood AB


Svenskt Träs Produktkatalog är svensk sågverksnärings digitala produktkatalog för att beskriva träprodukter och deras unika egenskaper. Egenskaper finns för Vilma och VilmaBas, samt miljö- och andra egenskaper arbetas fram enligt gängse europeiska och nationella standarder.

version 1.11.06